ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu thành lập trong thời gian

  • A. 1944 – 1945
  • B. 1945 – 1950
  • C. Cuối năm 1944 – 1945
  • D. Cuối năm 1945 – 1950

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON