YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây? 

  • A. Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật và Động vật
  • B. Khởi sinh, Nấm, Thực vật và Động vật
  • C. Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật 
  • D. Nguyên sinh, Tảo, Thực vật và Động vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 49119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON