YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm  cấu tạo  của ARN khác với ADN là : 

  • A. Đại phân tử , có cấu trúc đa phân    
  • B. Có liên kết  hiđrô giữa các nuclêôtit
  • C. Có cấu trúc  một mạch                       
  • D. Được  cấu tạo  từ nhiều  đơn phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON