YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều dưới  đây  đúng khi nói  về một hệ thống sống : 

  • A. Một hệ thống mở
  • B. Có khả năng tự điều chỉnh
  • C. Thường xuyên  trao đổi chất với môi trường 
  • D. Cả a,b,c, đều  đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON