YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm  có ở tế bào  thưc vật  mà không có  ở  tế bào  động vật là : 

  • A. Trong tế bào chất  có nhiều  loại  bào quan              
  • B.  Có thành  tế bào bằng chất xenlulôzơ
  • C. Nhân có màng  bọc            
  • D. Cả a,b,c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON