YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chức năng  di  truyền  ở vi khuẩn  được  thực  hiện  bởi : 

  • A. Màng  sinh chất                
  • B.  Chất tế bào           
  • C. Vùng nhân
  • D. Ribôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON