YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cacbohidrat gồm những loại hợp chất nào? 

  • A. Đường đơn, đường đôi, đường đa
  • B. Đường đơn, đường đôi và glucozo
  • C. Đường đơn, đường đa và fructozo 
  • D. Đường đa, đường đôi và xenlulozo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 49126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON