ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động: 

  • A. mô phân sinh đỉnh 
  • B. mô phân sinh bên  
  • C. tùy từng loài          
  • D. ngẫu nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29697

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF