ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau về đột biến gen:

  (1) Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN

  (2) Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa.

  (3) Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất 1 cặp nuclêotit.

  (4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với cơ thể đột biển

  (5) Dưới tác dụng của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là bằng nhau.

  Số nhận định sai là: 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1, 2, 4 đúng

  3 sai vì đột biến điểm gồm cả thêm mất, thay thế một cặp nuclêôtit.

  5 sai vì tần số đột biến còn phụ thuộc vào bản chất của gen đó dễ hay khó xảy ra đột biến

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON