AMBIENT
 • Choose A, B, C, or D that best completes each unfinished sentence.

  Câu hỏi:

  She is a kind of woman who does not care much of work but generally _______ meals, movies or late nights at a club with her colleagues.

  • A. supposes 
  • B. discusses
  • C. attends
  • D. socialises

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>