YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The lecturer explained the problem very clearly and is always _______ in response to questions.

  • A. attention
  • B. attentively
  • C. attentive
  • D. attentiveness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA