YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Body language is a potent form of _______ communication.

  • A. verbal
  • B. non-verbal
  • C. tongue
  • D. oral

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON