• Câu hỏi:

  She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now.

  • A. has disappeared
  • B. and
  • C. still
  • D. for her

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  has disappeared ---> disappeared

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC