AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội có nghĩa là:

  • A. Công dân được tham gia thảo luận những công việc chung của đất nước.
  • B. Công dân trực tiếp quyết định những công việc chung của đất nước.
  • C. Chỉ có cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận những vấn đề chung của đất nước.
  • D. Mọi công dân đều có quyền quyết định mọi vấn đề chung của đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>