AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không ai bị bắt nếu

  • A. không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội.
  • B. không có phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.
  • C. không có sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • D. không có sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>