AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm

  • A. bảo vệ sức khỏe cho công dân theo quy định của pháp luật.
  • B. bảo vệ về mặt tinh thần, danh dự, nhân phẩm của mỗi công dân.
  • C. ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.
  • D. ngăn chặn hành vi vô cớ đánh người giữa công dân với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>