ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý được tiến hành theo trình tự nào sau đây? 

  • A. Lập dàn ý → Tìm hiểu đề → Tiến hành viết bài → Đọc và sửa chữa lại để hoàn chỉnh bài viết. 
  • B. Tìm hiểu đề → Tiến hành viết bài → Lập dàn ý→ Đọc và sửa chữa lại để hoàn chỉnh bài viết.
  • C.  Lập dàn ý → Tìm hiểu đề → Đọc và sửa chữa lại để hoàn chỉnh bài viết → Tiến hành viết bài.
  • D. Tiến hành viết bài → Lập dàn ý→ Tìm hiểu đề → Đọc và sửa chữa lại để hoàn chỉnh bài viết. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1