YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Quần thể ruồi nhà thường xuất hiện nhiều vào mùa hè trong năm, còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Quần thể này: 

  • A. Biến động số lượng theo chu kì năm.
  • B. Không phải biến động số lượng.
  • C. Biến động số lượng theo chu kì mùa. 
  • D. Biến động số lượng không theo chu kì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số lượng cá thể ruồi thường tăng lên vào mùa hè, còn các mùa khác giảm hẳn, sự tăng giảm số lượng có tính chu kì → biến động theo chu kì mùa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON