YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ban ngày tảo ở biển được chiếu sáng, sinh sản tăng, dẫn đến số lượng cá thể trong quần thể tăng.

  Nhưng khi về đêm số lượng cá thể trong quần thể giảm xuống. Ví dụ trên đề cập đến hiện tượng: 

  • A.  Nhịp sinh học theo chu kì ngày đêm.
  • B. Biến động số lượng theo chu kì ngày đêm.
  • C. Biến động số lượng không theo chu kì. 
  • D. Thường biến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu A sai vì: nhịp sinh học đề cập đến “khả năng” phản ứng nhịp nhàng của cơ thể đối với sự biến động có tính chu kì của môi trường, có tính di truyền.

  Câu C sai vì thường biến là khả năng thay đổi kiểu hình phù hợp với môi trường, và không có tính di truyền. Còn hiện tượng đề cấp đến ở trên có tính di truyền.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON