AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ptpt của các phản ứng có phương trình ion thu gọn Pb2+ + SO42- -> PbSO4

  • A. PbS + H2SO4 => PbSO4 + H2S
  • B. PbO + H2SO4 => PbSO4 + H2O
  • C. PbNO3 + H2SO4 => PbSO4 + HNO3
  • D. PbS + AgSO4=> PbSO4 + AgS

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. B. H2S và H2O đều là chất điện li yếu nên phải có trong pt ion thu gọn

  D. AgS là chất kết tủa nên phải có trong pt ion thu gọn

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>