YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng?

  • A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.
  • B. 2HClO3 + K2S → 2KCl3.
  • C. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.
  • D. 2NaHSO4 + Na2S → 2Na2SO4 + H2S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ý A và C có BaS, FeS là chất rắn ⇒ phải cho vào pt ion rút gọn.
  Ý B có HClO3 điện ly yếu ⇒ cũng phải cho vào phương trình.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>