YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho Mg(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút gọn của phản ứng

  • A. Mg2+  + 2Cl- → MgCl2
  • B. H+   +   OH-  →  H2O
  • C. Mg(OH)2+ 2H→  Mg2+  + 2H2O
  • D. Mg(OH)2+2Cl- → MgCl2+ 2OH-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình phân tử: Mg(OH)2+ 2HCl  →​  MgCl2  + 2H2O

  Phương trình ion đầy đủ: Mg(OH)2+ 2H+ 2Cl- →  Mg2+  +2Cl- + 2H2O

  Phương trình ion thu gọn: lược bỏ các ion có mặt ở cả hai vế ta được phương trình thu gọn: Mg(OH)2+ 2H+  →  Mg2+  + 2H2O

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON