ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho Mg(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút gọn của phản ứng

  • A. Mg2+  + 2Cl- → MgCl2
  • B. H+   +   OH-  →  H2O
  • C. Mg(OH)2+ 2H→  Mg2+  + 2H2O
  • D. Mg(OH)2+2Cl- → MgCl2+ 2OH-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình phân tử: Mg(OH)2+ 2HCl  →​  MgCl2  + 2H2O

  Phương trình ion đầy đủ: Mg(OH)2+ 2H+ 2Cl- →  Mg2+  +2Cl- + 2H2O

  Phương trình ion thu gọn: lược bỏ các ion có mặt ở cả hai vế ta được phương trình thu gọn: Mg(OH)2+ 2H+  →  Mg2+  + 2H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON