ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn: H+  +  OH- →  H2O

  • A. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4  + 2HCl 
  • B. Ca(OH)2 +  2HNO3 → Ca(NO3)2  + 2H2O
  • C. 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 +3NaCl 
  • D. Na2CO3    +  2HCl    → 2NaCl + CO+ H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do yêu cầu của đề bài là tìm phản ứng có phương trình ion thu gọn là H+  +  OH- →  H2O nên ta sẽ tìm phản ứng có chứa sản phẩm là H2O. (Loại A, C)

  ở phương trình D có chứa khí (Loại D)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6916

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON