AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)2?

  • A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4
  • B. Fe2(SO4)3 + KI
  • C. Fe(NO3)3 + Fe
  • D. Fe(NO3)2 + KOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Fe(NO3)2 + KOH => Fe(OH)2 + 3KNO3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>