YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào Đông Dương đại hội đã áp dụng hình thức đấu tranh nào? 

  • A. Bất hợp pháp
  • B. Công khai, hợp pháp
  • C. Công khai bất hợp pháp
  • D. Bán công khai, bán hợp pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON