YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là? 

  • A. Tư sản, tiểu tư sản, nông dân
  • B. Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần đẳng cấp
  • C. Công nhân, nông dân
  • D. Liên minh của tư sản và địa chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON