YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm? 

  • A. Thân xám, cánh dài x Thân xám, cánh dài
  • B. Thân xám, cánh ngắn x Thân đen, cánh ngắn
  • C. Thân xám, cánh ngắn x Thân đen, cánh dài 
  • D. Thân xám, cánh dài x Thân đen, cánh ngắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép lai phân tích là phép lai dùng để kiểm tra kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội bằng cách lai với cá thể mang kiểu hình lặn.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON