YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết? 

  • A. Các gen nằm trên một NST tạo thành nhóm gen liên kết
  • B. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó
  • C. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ lưỡng bội (2n) của loài đó 
  • D. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON