ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi cho các ruồi giấm F1  có thân xám, cánh dài giao phối với nhau, Mocgan thu được tỉ lệ kểu hình ở F2 là:

  • A. 3 thân xám, cánh dài  : 1 thân đen, cánh ngắn
  • B. 1 thân xám, cánh dài  : 1 thân đen, cánh ngắn
  • C. 3 thân xám, cánh ngắn  : 1 thân đen, cánh dài
  • D. 1 thân xám, cánh ngắn  : 1 thân đen, cánh dài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ruồi giấm Fcủa Mocgan thân xám, cánh dài có kiểu gen: \( \frac{{\underline {BV} }}{{bv}} \)

   F1 x F1\( \frac{{\underline {BV} }}{{bv}} \times \frac{{\underline {BV} }}{{bv}} \)

  F2:  

  TLKG\( \frac{{BV}}{{BV}}:\frac{{BV}}{{bv}}:\frac{{BV}}{{bv}}:\frac{{bv}}{{bv}} \)

  TLKH: 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh ngắn.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF