YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn? 

  • A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau
  • B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú
  • C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới 
  • D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON