YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về diễn thế sinh thái?

  • A. Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau
  • B. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào
  • C. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định
  • D. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
  • Ví dụ: diễn biến sinh thái hình thành rừng cây gỗ lớn
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON