YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

  1 – bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

  2 – được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

  3 – quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

  4 – kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

  Phương án đúng: 

  • A. 2, 3, 4.
  • B. 1, 2, 4.
  • C. 1, 3, 4. 
  • D. 1, 2, 3, 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong 4 đặc điểm nói trên thì diễn thế nguyên sinh có 3 đặc điểm 1, 2 và 4.

  Đặc điểm số 3 là sai vì diễn thế nguyên sinh là quá trình diễn thế nguyên sinh là quá trình diễn thế bắt đầu từ môi trường trống trơn và cuối cùng dẫn tới quần xã đỉnh cực nên diễn thế nguyên sinh luôn gắn liền với cải tạo môi trường chứ không phá hai môi trường.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139642

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON