YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Các amino axit là những hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực.
  • B. Các amin đều làm quỳ ẩm chuyển sang màu xanh.
  • C. Pentapeptit là một peptit có 5 liên kết peptit
  • D. Axit-2-aminoetanoic còn có tên là Axit-β-aminoaxetic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON