ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
  • B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
  • C. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 
  • D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON