YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các tần số có thể tạo sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định theo thứ tự tăng dần là f1, f2, f3, f4,…Tỉ số hai tần số liên tiếp bằng tỉ số 

  • A. hai số nguyên liên tiếp.          
  • B.  tỉ số hai số nguyên lẻ liên tiếp.
  • C.  tỉ số hai nguyên chẵn liên tiếp.               
  • D.  tỉ số hai số nguyên tố liên tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78730

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON