ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết đâu là đặc tính sinh lý của âm? 

  • A. cường độ âm.     
  • B. âm sắc.                 
  • C. đồ thị li độ âm.       
  • D. mức cường độ âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF