YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là chính xác: Các kim loại đều:

  • A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.
  • B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ
  • C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo nhiệt độ
  • D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tính chất chung của kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

  ⇒ Chọn B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON