YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200 C là R0 = 121 . Tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường. Cho biết hệ số nhiệtđiện trở của vônfram là \(\alpha =4,5.10^{-3}K^{-1}\)
   

  • A. \(1010^{0}C\)
  • B. \(2020^{0}C\)
  • C. \(2000^{0}C\)
  • D. \(1000^{0}C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi sáng bình thường:

  \( R_{d}=\frac{U_{d}^{2}}{P_{d}}=1210\Omega\)

  Vì: \({R_d} = {R_0}.(1 + \alpha (t - {t_0})\)

  →  \(t=\frac{R_{d}}{\alpha R_{0}}-\frac{1}{\alpha }+t_{0}=2020^{0}C\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON