YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dây tóc của bóng đèn 220 V - 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 2500C có điện trởlớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 100C. Tìm hệ số nhiệt điện trở và điện trở R0 của dây tóc ở 1000C.

  • A. \(0,2267{K^{ - 1}}\) 
  • B. \(0,0041{K^{ - 1}}\) 
  • C. \(0,0024{K^{ - 1}}\) 
  • D. \(0,0076{K^{ - 1}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi sáng bình thường: \(R_{d}=\frac{U_{d}^{2}}{P_{d}}=242\Omega\)

  Ở nhiđộ 1000 C: \(R_{0}=\frac{R_{d}}{10,8}=22,4\Omega\)

  Vì  \({R_d} = {R_0}.(1 + \alpha (t - {t_0})\)

  \( \Rightarrow \alpha  = \frac{{{R_d}}}{{{R_0}(t - {t_0})}} - \frac{1}{{t - {t_0}}} = 0,0041{K^{ - 1}}\) 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON