AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dây tóc của bóng đèn 220 V - 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 2500C có điện trởlớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 100C. Tìm hệ số nhiệt điện trở và điện trở R0 của dây tóc ở 1000C.

  • A. \(0,2267{K^{ - 1}}\) 
  • B. \(0,0041{K^{ - 1}}\) 
  • C. \(0,0024{K^{ - 1}}\) 
  • D. \(0,0076{K^{ - 1}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi sáng bình thường: \(R_{d}=\frac{U_{d}^{2}}{P_{d}}=242\Omega\)

  Ở nhiđộ 1000 C: \(R_{0}=\frac{R_{d}}{10,8}=22,4\Omega\)

  Vì  \({R_d} = {R_0}.(1 + \alpha (t - {t_0})\)

  \( \Rightarrow \alpha  = \frac{{{R_d}}}{{{R_0}(t - {t_0})}} - \frac{1}{{t - {t_0}}} = 0,0041{K^{ - 1}}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>