YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là \(8 900 kg/m^3\), của nhôm là \(2 700 kg/m^3\).

  • A. 290kg
  • B. 440kg
  • C. 490kg
  • D. 340kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Vì R không đổi, suy ra: 

  (l = AB, S là tiết diện dây, p* là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn).

  • Khối lượng dây:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{Cu}} = {\rm{ }}{p_{Cu}}.{S_{Cu}}.l\\
  {m_A}_l = {\rm{ }}{p_{Al}}.{S_{Al}}.l
  \end{array}\)

   (p là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn).

  Suy ra: \({m_{Al}} = 490{\rm{ }}kg\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON