YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ \({t_{1}} = {25^0}C\) , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 20 mV thì cường độdòng điện qua đèn là I1 = 8 mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8 A. Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là \(\alpha =4,2.10^{-3}K^{-1}\)

  • A. \({2634^0}C\)
  • B. \({1264^0}C\)
  • C. \({2345^0}C\)
  • D. \({2644^0}C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đin trở ca dây tóc ở 25^{0}C :

  \(R_{1}=\frac{U_{1}}{I_{1}}=2,5\Omega\)

  Đin trở ca dây tóc khi sáng bình thường:

   \(R_{2}=\frac{U_{2}}{I_{2}}=30\Omega\)

  Vì: \(\begin{array}{l}
  {R_2} = {R_1}(1 + \alpha ({t_2} - {t_1}))\\
   \to {t_2} = \frac{{{R_2}}}{{\alpha {R_1}}} - \frac{1}{\alpha } + {t_1} = {2644^0}C
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 11394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON