• Câu hỏi:

  Một mối hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn kia được nhúng vào hơi nước sôi. Dùng milivôn kế đo được suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 4,25 mV. Tính hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó.
   

  • A. \(42,{5.10^{ - 6}}V/K\)
  • B. \(42,{5.10^{ - 5}}V/K\)
  • C. \(42,{5.10^{ - 7}}V/K\)
  • D. \(42,{5.10^{ - 8}}V/K\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  E = {\alpha _T}({T_2} - {T_1})\\
   \to {\alpha _T} = \frac{E}{{{T_2} - {T_1}}} = 42,{5.10^{ - 6}}V/K
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC