AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối lượng mol nguyên tử của đồng là \(64.10^{-3} kg/mol\) . Khối lwọng riêng của đồng là \(8,9.10^{3} kg/m^3\). Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectron dẫn  .Tính mật độ êlectron tự do trong đồng

  • A. \(8,{375.10^{26}}\,e/{m^3}\)
  • B. \(8,{375.10^{27}}\,e/{m^3}\)
  • C. \(8,{375.10^{28}}\,e/{m^3}\)
  • D. \(8,{375.10^{29}}\,e/{m^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Mật độ:

  \(n = \frac{{{N_A}.D}}{A} = \frac{{6,{{023.10}^{23}}.8,{{9.10}^3}}}{{{{64.10}^{ - 3}}}}{\rm{ = }}8,{375.10^{28}}\,electron/{m^3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>