AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

  • A. Ranh giới cố định theo thời gian
  • B. Đã được hình thành từ rất lâu đời
  • C. Có cơ cấu kinh tế không thay đổi
  • D. Hội tụ được đầy đủ các thế mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA