AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ sau đây:

  Biểu đồ thể hiện nội dung gì sau đây?

  • A. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
  • B. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
  • C. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.
  • D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>