ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E. coli được đánh dấu bằng N15 cả hai mạch đơn. Nếu chuyển E. coli này sang nuôi cấy trong môi trường chi có N14 thì sau 5 lần nhân đôi trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15 ? 

  • A. 8
  • B. 2
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Chỉ có 2 phân tử ADN chứa N15

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF