ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat là 

  • A. ATP và NADPH         
  • B. NADPH, O2          
  • C.  H2O; ATP                 
  • D. ATP và ADP , ánh sáng mặt trời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành hóa năng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH được đưa vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON