ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là 

  • A. MgO
  • B. P2O5
  • C. K2O
  • D. CaO
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P2O5 tan trong nước tạo dung dịch axit

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1