• Câu hỏi:

  Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric? 

  • A. CuO, Fe2O3, CO2
  • B. CuO, P2O5, Fe2O3
  • C. CuO, SO2, BaO
  • D. CuO, BaO, Fe2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CO2, SO2, P2O5 không tác dụng với HCl nên loại A, B, C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC