ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dãy chất gồm các oxit bazơ:

  • A. CuO, NO, MgO, CaO
  • B. CuO, CaO, MgO, Na2O.
  • C. CaO, CO2, K2O, Na2O
  • D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  NO là oxit trung tính ⇒ Loại A

  CO2; P2O5 là oxit axit nên loại C. D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1